Användarvillkor
Jag är införstådd med att Självservice ÅVC medför ett personligt ansvar som innebär att jag kommer att sortera mitt avfall noggrant. Jag följer instruktioner, städar efter mig och tar inte med något från platsen. Eftersom mitt besök bekostas av hushållens avgifter kommer jag inte att lämna avfall som uppstått vid yrkesutövning. Jag är också införstådd med att anläggningen övervakas med kamera och att mina inpasseringar registreras av Piteå Renhållning & Vatten.

Jag godkänner villkoren